نسخه آنلاین یک سرویس اینترنتی جهت سهولت و سرعت بخشیدن به دریافت دارو از داروخانه است. با استفاده از نسخه آنلاین می‌توانید تصویر نسخه خود را قبل از مراجعه برای داروخانه ارسال کنید تا در ساعت دلخواه خودتان ضمن مراجعه حضوری به داروخانه با ارائه نسخه اصلی داروها و خدمات مشاوره دارویی دریافت کنید.

قوانین و شرایط استفاده
  • نسخه آنلاین یک سرویس کاملا رایگان است.
  • در حال حاضر این سرویس تنها به داروخانه شبانه روزی جالینوس زنجان متصل است.
  • نسخه آنلاین به هیچ عنوان یک پرتال فروش و یا تحویل دارو نیست و تنها جهت تسریع زمان انتظار در داروخانه ساخته شده است.
  • ارائه دارو تنها بر مبنی داروهای مندرج در نسخه و براساس قوانین سازمان غذا و داروی کشور انجام می‌پذیرد.
  • ارائه دارو تنها با ارائه اصل نسخه و به صورت حضوری ممکن خواهد بود.
  • نسخه آنلاین تحت هیچ شرایطی امکان ارسال دارو را ندارد.
  • هزینه داروها براساس نسخه و نوع بیمه درمانی محاسبه شده و حتما باید در محل داروخانه و در هنگام دریافت دارو پرداخت شود.
  • تمامی مسئولیتهای پزشکی ارائه دارو مرتبط با داروخانه بوده و نسخه آنلاین تنها به عنوان رابط میان بیمار و داروخانه عمل می‌کند.
ارسال نسخه آنلاین
لطفا اطلاعات خود را وارد کنید: