کف پای صاف چیست؟
23 تیر

کف پای صاف چیست؟

  • نویسنده: admin
  • بازدید: 416

قوس کف پا،قسمت میانی پاست که در حالت نرمال هنگام برخاستن بالاتر از سطح زمین قرار میگیرد در حالی که بقیه قسمتهای پادر تماس با سطح زمین خواهد بود. استفاده از کفی های طبی برای کاهش درد، نرمشهای کششی، فیزیکال تراپی، جراحی، کاهش وزن، و استفاده از بعضی مسکن ها برای درمان کف پای صاف پیشنهاد میشوند.


قوس کف پا،قسمت میانی پاست که در حالت نرمال هنگام برخاستن بالاتر از سطح زمین قرار میگیرد در حالی که بقیه قسمتهای پادر تماس با سطح زمین خواهد بود.

اگر قوس کف پا کم بوده یا کلا وجود نداشته باشد و کف پا همسطح با زمین باشد،کف پاصاف است.


این مشکل اغلب ارثی است اما در اثر برخی شرایط پاتولوژیک هم ممکن است رخ دهد. کف پای صاف معمولا نگران کننده نیست اما در مواردی همچون:

1)درد پا،مچ پا،زانو ها،ساق پا یا لگن

2)چرخش بیش از حد پا به داخل

3)مشکلات ضمنی در استخوانها،عضلات و بافت همبند اطراف پا توصیه به درمان میشود.


راه های درمان:

1) وسایل ارتوپدیک: مثل استفاده از کفی های طبی برای کاهش درد

2)نرمشهای کششی: معمولا افرادی که کف پای صاف دارند تاندون آشیل کوتاهی داشته که کشش این تاندون میتواند کمک کننده باشد.

3)کفشهای طبی

4)فیزیوتراپی

5)جراحی

6)کاهش وزن(در صورت اضافه وزن)

7)گاهی اوقات استفاده از مسکنها برای کاهش درد


منابع:

1. www.mayoclinic.org/

2. www.nhs.uk/

با آرزوی سلامتی روز افزون; تیم مشاوره پزشکی ایزی دارو


ارسال نظر