استخدام ایزی دارو

داروخانه جالینوس و سایت ایزی دارودر موقعیت های شغلی زیر نیرو جذب می کند:


ردیف
کد شغل
سمت
نوع کار
محل کار
شرایط
1
1001
نسخه پیچ کامل
شیفتی
داروخانه جالینوس زنجان

دارای مدرک  دوره تکنسین داروخانه

سابقه : 5 سال

جنسیت : مرد/ زن

2
1002
نسخه پیچ نیمه ماهر
شیفتی
داروخانه جالینوس زنجان

دارای مدرک دوره تکنسین داروخانه

سابقه : 2 سال

جنسیت : مرد/زن

3
1003
کارآموز نسخه پیچی
شیفتی
داروخانه جالینوس زنجان

دارای مدرک دوره تکنسین داروخانه

جنسیت : مرد/زن

4
2001
طراح وب
تمام وقت
زنجان - کوی قائم - شرکت توسعه تجارت و تولید امند
دارای سابقه کار در سایت های فروشگاهی

در صورت تمایل و دارا بودن شرایط بالا رزومه کاری خود را با موضوع جذب نیرو  و کد شغل به آدرس ایمیل info@ezdaroo.com
ارسال فرمایید.
در صورت تائید شرایط با شما تماس خواهیم گرفت